Thông báo về việc tuyển hợp đồng nhân viên kỹ thuật Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II
08:08 | 16/12/2019
I.Tiêu chuẩn:-Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;-Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thông tin trở lên;-Có khả năng: Cài phần mềm về Đồ họa (ADOBE) và văn phòng...; Sửa phần cứng; Khẳc phục các lỗi máy in, fax, scan, photo của các phòng làm việc; Quản lý và cài đặt Tổng đài điện thoại nội bộ, cơ quan; Cài đặt và quản trị mạng Lan và Wifi; có căn bản về server (kết nối với phần mềm tín chỉ của đào tạo); Kết nối và chia sẻ phần mềm Misa